Мета

      Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України (МОО НСКУ) є добровільним об’єднанням професійних дослідників і літописців рідного краю. МОО НСКУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі Спілки», Статуту Національної спілки краєзнавців України, інших законодавчих актів та цього Статуту.
      МОО НСКУ співробітничає з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури й освіти, політичними партіями та громадськими організаціями, зацікавленими в розвитку краєзнавства, збереженні безцінної національної історико-культурної спадщини українського народу, його унікальних природних скарбів.
      Основною метою діяльності МОО НСКУ є розвиток національної культури та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його державних, громадських і шкільних форм, залучення до пізнання рідного краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в Україні та за кордоном, створення та оприлюднення документально-публіцистичних та науково-популярних творів з історії та культури краю.

Загальна інформація

Основними напрямами діяльності МОО НСКУ є:

 • творча діяльність у галузі культури та краєзнавства;
 • сприяння відродженню кращих традицій українського краєзнавства;
 • залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної належності;
 • вивчення минулого і сьогодення свого краю, політичного, економічного і культурного розвитку регіону, міст і сіл Миколаївщини, досвіду діяльності окремих трудових колективів, організацій і установ, закладів науки, освіти, культури, громадських організацій;
 • участь у формуванні всеукраїнських та регіональних краєзнавчих програм;
 • виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи Миколаївщини;
 • вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної та духовної культури, участь у пошуку та поверненню в Україну пам’яток, що знаходяться за її межами і становлять національну культурну спадщину;
 • підтримка державних і громадських форм музейництва, надання практичної допомоги колекціонуванню;
 • сприяння розвитку краєзнавчої бібліографії;
 • сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників Миколаївщини, надання їм матеріальної, моральної і правової підтримки;
 • участь у створенні і розвитку належної матеріально-технічної бази з метою одержання коштів для виконання статутних завдань;
 • видання в неприбуткових цілях газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень українського краєзнавства, творчого доробку членів МОО НСКУ;
 • організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів тощо;
 • надання допомоги в навчально-виховній роботі культосвітніх установ і навчальних закладів у патріотичному, культурному й інтелектуальному розвитку, у морально-етичному й естетичному вихованні громадян України;
 • прищеплення поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.